ACID RAIN
(Chemie)

Připojený soubor: acid-rain.docx

Téma: chemie kyselého deště, chemické vzorce
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (důležitost mezinárodní spolupráce na odstranění škod), Mediální výchova (začlenění environmentálních událostí do médií), Osobnostní a sociální výchova (osobní zodpovědnost za snižování znečištění), Environmentální výchova (příčiny a následky kyselých dešťů)

Doporučený ročník: 8, 9
Předmět: chemie
Mezipředmětové vazby: zeměpis
Cílový jazyk: diskuse - environmentální otázky

Další připojené soubory:

Interaktivní pracovní list k tématu: Acid Rain – Facts

Připojené video:


Návrat do:
Chemie

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH PLUS - portál pro výuku angličtiny na druhém stupni ZŠ 

© Ceet s.r.o 2010