Father of soft contact lens
(In My Sights)

Připojený soubor: father-of-soft-contact-lens-prac.-list.doc

Level: intermediate to upper-intermediate
Language focus: eye (construction, verbs, people, vision problems)
Key vocabulary: cornea, short-sightedness, retina, glaucoma, to wink, optician, optics, ophthalmologist, astigmatism, optic nerve, cataract, concave/convex lens, contact lens
Skills focus: fill in the crosswords to review vocabulary items related to the notion of ´eye´
Recommended to use it: after watching
Suitable for: individual work, pair work
Material: work sheet
Time: 45 minutes

  • Tato aktivita poskytuje materiál pro opakování slovní zásoby spojené se zrakem.
  • Práce může být zadána jako individuální či párová.
  • Před zahájením práce s pracovním listem můžeme požádat studenty, aby pomocí brainstormingu vytvořili mind map ke slovu EYE.
  • Student/dvojice studentů dostane jeden pracovní list a jejich úkolem je doplnit křížovku.
  • Křížovku si následně se studenty zkontrolujeme a společně si přečteme krátký text doplněný o vyluštěnou tajenku křížovky.

Správné řešení:

father-of-soft-contact-lens-krizovka.png (velikost: 33.8 kB | rozměry: 563x245px)


Návrat do:
In My Sights

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010