How to look after your eyes
(In My Sights)

Připojený soubor: how-to-look-after-your-eyes.pdf

Level: intermediate to upper-intermediate
Language focus: eye protection
Key vocabulary: goggles, contact lenses, redness, damage, itchiness, pupil, bright/dim light, harmful etc.
Skills focus: reading and deciding if we should or should not obey the rule, gap-completion
Recommended to use it: after watching
Suitable for: individual work, pair work
Material: worksheet
Time: 45 minutes

  • Tato aktivita poskytuje materiál pro diskusi o ochraně očí.
  • Práce může být zadána jako individuální či párová.
  • Žák/dvojice žáků dostane jeden z 10 tipů pro ochranu očí a jeho/jejich úkolem je doplnit, zda bychom danou činnost měli nebo neměli vykonávat (should x shouldn´t). Žáci musí doplnit text slovy ze spodního rámečku.
  • Poté požádáme žáky, aby svou radu prezentovali zkráceným způsobem celé třídě.

Správné odpovědi:

1 SHOULD (1) antioxidant, (2) vitamin, (3) dip, (4) fats, (5) carotene
2 SHOULD (6) damage, (7) sleep, (8) oxygen, (9) slip off, (10) goggles
3 SHOULD (11) flow, (12) itchy, (13) redness, (14) effectively, (15) labels
4 SHOULD (16) slices, (17) contain, (18) treat, (19) bag, (20) inflammation
5 SHOULD (21) dilate, (22) rays, (23) lifetime, (24) shade, (25) significantly
6 SHOULD (26) break, (27) dry, (28) bright, (29) blink, (30) screen
7 SHOULD (31) protective, (32) chemicals, (33) harmful, (34) minimize, (35) region
8 SHOULD (36) focusing, (37) elbows, (38) seconds, (39) hitchhiker, (40) zoom
9 SHOULDN´T (41) cause, (42) strain, (43) tired, (44) white, (45) break
10 SHOULDN´T (46) focus, (47) directly, (48) damage, (49) eyes


Návrat do:
In My Sights

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010