Short-sightedness Treatment
(In My Sights)

Připojený soubor: short-sightedness-treatment.pdf

Level: intermediate
Language focus: vocabulary extension
Key vocabulary: short-sightedness, prescription, rays, invisible, treatment, rigid, cornea, artificial, retina, surgery
Skills focus: reading and speaking: short-sightedness treatment
Recommended to use it: after watching
Suitable for: individual/pair work
Material: worksheets, dictionaries
Time: 15 -20 minutes

  • Předpokládáme, že studenti již mají znalosti o stavbě, funkcích a disfunkcích oka z hodin biologie.
  • Napište na tabuli nadpis článku ´Short-sightedness Treatment´ a nechte žáky, aby sami vymysleli, jak je možné se vyrovnat s krátkozrakostí.
  • Poté rozdejte žákům pracovní listy a slovníky.
  • Žáci samostatně pracují na cvičení 1a, výsledky společně zkontrolujte.
  • Poté vyzvěte žáky, aby pracovali ve dvojicích na cvičení 1b. Rozdejte žákům text, do kterého budou doplňovat chybějící slova.
  • Text společně zkontrolujte.
  • Požádejte studenty, aby zodpověděli otázky ve cvičení 2.

Správné odpovědi:

short-sightedness-treatment-answer.png (velikost: 175.1 kB | rozměry: 563x832px)

Zdroj: http://www.nhs.uk/Conditions/Short-sightedness/Pages/Treatment.aspx


Návrat do:
In My Sights

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010