Eye Idioms
(In My Sights)

Připojený soubor: eye-idioms.pdf

Level: upper-intermadiate
Language focus: English eye idioms and expressions
Key vocabulary: able to (do something) with one's eyes closed/shut, all eyes etc.
Skills focus: reading and speaking: matching idioms to their meaning
Recommended to use it: after watching
Suitable for: pair work, group work
Material: cards
Time: 10−15 minutes

  • Rozdáme studentům do skupin nebo dvojic sadu kartiček. Jejich úkolem je v co nejkratší době spárovat idiom a jeho význam. Vysvětlení idiomu doprovází i užití ve větě.
  • Nakonec studenti hledají ekvivalenty ve svém mateřském jazyce.

Pozn.: Nemusíme pracovat se všemi výrazy najednou.

For complete list of idioms with eye and eye expressions go to the Idiom Dictionary at: http://idioms.thefreedictionary.com/eye.


Návrat do:
In My Sights

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010