Common vision problems
(In My Sights)

Připojený soubor: common-vision--problems.pdf

Level: upper- intermediate
Language focus: present tenses
Key vocabulary: short sightedness, long sightedness, antigmatism, presbyopia, conjunctivitis, green haze, grey haze
Skills focus: reading and speaking: common vision problems
Recommended to use it: after watching
Suitable for: group work
Material: worksheet
Time: 10−15 minutes

  • Předpokládáme, že studenti již mají znalosti o stavbě, funkcích a disfunkcích oka z hodin biologie.
  • Rozdáme studentům, kteří jsou v malých skupinách, rozstříhané texty a názvy poruch vidění.
  • Studenti k sobě přiřazují název poruchy vidění a její popis.
  • Společně si odpovědi zkontrolujeme a text přečteme.
  • Požádáme studenty, aby přečtené informace shrnuli vlastními slovy.

 Zdroj: http://www.lasereyefacts.com/vision-problems.html


Návrat do:
In My Sights

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENGLISH PLUS
(Angličtina pro ZŠ a víceletá gymnázia)


Vyhledat:

ENGLISH EXTRA - Výuku angličtiny na dtřední škole 

© Ceet s.r.o 2010